Cách tính lương hưu BHXH (bắt buộc và tự nguyện) năm 2021

Đăng ngày:

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần.

Bạn đọc Đoàn Nghiêm hỏi: “Tôi đóng Bảo hiểm xã hội được 7 năm 6 tháng, từ tháng 2.2012 theo hệ số cấp bậc nghề 2,776. Nay tôi muốn đóng tiếp Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 6.2020 thì sau này tổng số năm đóng Bảo hiểm xã hội là 20 năm hoặc hơn và đến tuổi được hưởng hưu thì chế độ tôi được hưởng lương hưu được tình như thế nào?”.

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội hiện hành thì đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trường hợp bạn đọc dừng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì trong thời gian dừng đó bạn đọc có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thời gian tính hưởng chế độ hưu trí của bạn sau này là tổng thời gian đã đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Khi bạn đọc đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội cả bắt buộc và tự nguyện theo quy định, thì mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần được tính theo công thức sau:

Nguồn: Báo Lao động (26/12/2020)

Tham khảo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại đây

Về số tuổi được nhận lương hưu: Năm 2021 vẫn áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tuy nhiên có một số điều, khoản của Luật này sẽ được thay đổi trong năm tới. Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) hiện hành, cụ thể:

“Từ ngày 01/01/2021, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Đủ 60 tuổi 03 tháng với nam, 55 tuổi 04 tháng với nữ (trước đây đủ 60 tuổi với nam, 55 tuổi với nữ).
  • Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Tham khảo thêm:

  • khoản 4 Điều 5 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
  • Văn bản hợp nhất 5237/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 

Trả lời

Nhóm Facebook Kiếm tiền online 2020 Kỹ năng Marketing Khóa học Online Liên hệ