Thông tin chi tiết về chính sách bảo mật khi sử dụng các dịch vụ có phí và miễn phí tại website. Quý khách vui lòng đọc cẩn thận để sau này không có những khiếu nại đáng tiếc.

1. Có thu thập thông tin cá nhân không?

Với mục đích chia sẻ kiến thức miễn phí, kèm với những dịch vụ có phí nên khi sử dụng dịch vụ đó, hoặc đăng ký theo dõi bản tin website, hoặc bình luận thì bạn sẽ được yêu cầu để lại các thông tin như email, số điện thoại.

2. Thông tin được sử dụng để làm gì?

Tùy vào dịch vụ mà bạn đăng ký.

  • Nếu comment thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn mỗi khi có bình luận mới.
  • Nếu theo dõi bản tin thì chúng tôi sẽ thông báo mỗi khi có bài mới.
  • Nếu đăng ký dịch vụ trả phí như khóa học thì chúng tôi sẽ